0

Nyuwun pangapunten, bahasa jawi nipun mboten sae, kulo sampun dangu ngumbara lan ninggalaken tanah jawi. Sepindah malih, nyuwun pangapunten, menawi ucap lan tutur kulo mboten mranani penggalih panjenengan sedoyo.
Wassalam
Nickname
:
SaefiPlace, Date of Birth
:
Garut, August, 1986Nationality
:
IndonesiaAddress
:
Jl, H. Naman No. 20A Jakarta, Indonesia
sharing and exchange of knowledge for the scientific and headaches :)

0 komentar:

Posting Komentar